دوره های آموزشی

توقف فروش دوره

دوره آموزش پیاده سازی سیستم تیکت و پشتیبانی با لاراول

 • مدت دوره: 21:00:00
 • تعداد جلسات: 20
 • آخرین آپدیت: 10 / 05 / 1401
 • نوع دوره: ویژه / نقدی
توقف فروش دوره

دوره آموزش ساخت وب سایت با لاراول

 • مدت دوره: 30:00:00
 • تعداد جلسات: 50
 • آخرین آپدیت: 10 / 01 / 1402
 • نوع دوره: ویژه / نقدی
توقف فروش دوره

دوره آموزش فروشگاه اینترنتی با لاراول

 • مدت دوره: 60:00:00
 • تعداد جلسات: 120
 • آخرین آپدیت: 10 / 09 / 1401
 • نوع دوره: ویژه / نقدی
توقف فروش دوره

دوره آموزش لاراول پیشرفته

 • مدت دوره: 35:00:00
 • تعداد جلسات: 60
 • آخرین آپدیت: 10 / 02 / 1402
 • نوع دوره: ویژه / نقدی
توقف فروش دوره

دوره آموزش لاراول مقدماتی

 • مدت دوره: 10:00:00
 • تعداد جلسات: 27
 • آخرین آپدیت: 01 / 03 / 1402
 • نوع دوره: ویژه / نقدی